Jing: King of Bandits 2002


Jing's remarkable skills make him one of the most feared thieves on the planet. Along with his partner Kir, Jing travels from town to town, stealing anything of value no matter the security. Enjoy famous Myflixer Free Movies.

Genre: Animation / action & adventure

Director:

Actors: Masaki Kusumi, Mitsuki Saiga, Ryusei Nakao, Shin-ichiro Miki, Daisuke Gouri, Fumiko Osaka, Hekiru Shiina, Hidekatsu Shibata, Hidenari Ugaki, Hiroshi Naka, Hiroyuki Yoshino, Jurota Kosugi, Katsunosuke Hori, Kazuhiro Nakata, Keiichi Sonobe, Kihachirō Uemura, Kouichi Sakaguchi, Kotono Mitsuishi, Maaya Sakamoto, Mako Hyoudou, Masaki Aizawa, Masako Nozawa, Masayo Kurata, Mayumi Iizuka, Mitsuru Ogata, Naomi Kusumi, Nobuaki Fukuda, Rei Sakuma, Yukari Tamura, Yuko Kato, Yui Horie, Yasuhiko Kawazu, Toshiyuki Morikawa, Toshihide Tsuchiya

Country: Japan

Duration: 25 min

Quality: HD

Release:

TMDB: 4.5

Keywords: